יום חמישי, 23 ביולי 2009

מצגת למנהלים שאלון לזיהוי עוצמות ככלי להתאמת עובד לתפקיד

מצגת שאלון אבחון עוצמות אישיות לזיהוי:

התאמה מקצועית של מועמד לתפקיד

סגנונות ניהול

התאמת שותפים לניהול/ ולצוות

סגנונות אישיים של תפקוד

לפתרון קונפליקטים ביחסי עבודה

ניבוי תכונה עתידית של עובד


מה הוא השאלון לזיהוי עוצמות?

השאלון לזיהוי עוצמות הוא מצפן המזהה כיוון מובהק של תכונות אופי בולטות המייצגות את אישיותו ,התנהגותו, והתנהלותו של מועמד לתפקיד, מנהל, או עובד מחד, ואת חולשותיו ותחומי עיוורונו מאידך בזיקה לאפיוני התפקיד ודרישותיו.


השאלון יכול לנבא פוטנציאל עתידי של עובד ולראות איזו תכונה תתפתח באישיותו בעתיד בזיקה לגילו .
למעסיק מספק השאלון מידע כיצד להשתמש
באותה תכונה לתרומת החברה והעובד כאן
ועכשיו או בעתיד


מהם השימושים הנפוצים בשאלון זה?

בדיקת התאמת מועמד לתפקיד
באיזו מידה מתאים המועמד באפיוניו האישיותיים ודפוסי התנהגותו לאפיוני התפקיד הנדרש.

האם הוא מוחצן או מופנם?

האם הוא יותר ביצועי או יותר רעיוני?

האם הוא יותר רגשן או יותר שכלתן?

מה מתאים לו יותר לעבוד בשרות למען הזולת או בניהול מערכות?
האם הוא מובנה, מאורגן,דייקן,שיטתי בהתנהלותו או זקוק למרחב אוטונומי ולגמישות בניהול זמנו?

מה כיוון התפתחותו העתידית ובמה כדאי להשקיע בו?


זיהוי סגנונות ניהול:
מהם כישורי הניהול הבולטים שלך:
ארכיטקט של שינוי אסטרטג ויזם בלתי נלאה

טקטיקן ,משימתי מכוון תוצאות ותפוקות

מנהלתן מכוון ארגון סדר בקרה ושיטה

מנהיג חברתי,גמיש ואמפאטי

סמכותי,שיפוטי והחלטי

דיבור או הקשבה


התאמת שותפים לתפקיד/ לצוות

איזה שותף מתאים לך לניהול?
לצוות?

מוחצן או מופנם?

טקטיקן או אסטרטג?

אמוציונאלי או שכלתן?

מנהלן או אוטונומי בארגון זמן?


סגנון אישי בתפקוד עובד:


מדבר : מקשיב

שכלתן: רגשן

ביצועיסט: מתכנן

דייקן,מכוון בקרה ארגון סדר שיטה

פזור נפש,בעל דמיון יוצר,מכוון לזיהוי הזדמנויות והשארת אופציות פתוחות וזמן גמיש

מתמיד לסיים פרויקטים

מעדיף לפתוח פרויקטים, מכוון התחדשות

פתרון קונפליקטים ביחסי עבודה:


א.זיהוי דיאלקטים ופיתוח שפה משותפת

לכל טיפוס דיאלקט משלו,
סגנון דיבור המייצג את אישיותו.

דע את הדיאלקטים

כיצד לזהות את הדיאלקט?

כיצד להתכוונן אליו

סוגי דיאלקטים ומילים טיפוסיות:

קצר וממוקד- "תקצירי/ "בראשי פרקים" "בקיצור ולעניין"


תיאורי,יורד לפרטים -"חופר" " אני אמרתי לו והוא אמר לי"


מטפורי ,אסוציאטיבי- " ציורי" שימוש באנלוגיות
" החיים כמשל" זה כמו...זה הזכיר לי...


פתרון קונפליקטים ביחסי עבודה

ב.
איך להפוך ניגוד למשלים ולא למתנגש?
איך להתמודד עם אותו טיפוס?
מוחצן: מופנם

משימתי: אינטואיטיבי

רגשן: שכלתן

תבניתן: נון קונפורמיסט

ניבוי תכונה עתידית של עובד
ותחומי קידום:

תכונה משימתית:
צורך בעיסוק מוחשי בעל סימוכין על עובדות, נתונים, מידע חושי
קדם אותו בתחום ביצועי הטעון מגע מוחשי עם...כסף,חומר,איסוף,מיון ותיעוד עובדות,נתונים,מגע,ניהול /ריכוז,כושר פיזי,תנועה,זיכרון לפרטים-הפקת אירועים
עיסוק המונע על ידי חושים(בהתאם לאופי התפקיד)-ריח, טעם, ראייה,שמיעה,מישוש
התייעלות...נהלים,שיטת עבודה...שיקום ...
פתרון רגעי של קונפליקטים,טיפול בהתנגדויות ,מכירות,פעילות עכשווית,בעלת תוצאות מיידיות או בתחום שרות הציבור או בתחום מערכתי

תכונה אינטואיטיבית:
צורך בעיסוק רעיוני, בעל דמיון יוצר מכוון לשינוי התחדשות רענון תוכני ,בתחום הייעוץ הארגוני, האישי,השיווק
קדם אותו בפיתוח רעיונות ,ביטוי יצירתי,תכנון והמצאת פרויקטים, חזון, תרבות ארגונית,תפקידי הובלת פרויקטים-ניהוג צוות,שיווק,עיסוק המצריך סיעור מוחות, חשיבה יצירתית ואסוציאטיבית,הסתכלות עתידית על אופקים של חברה תפקיד או בכיוון משאבי אנוש או בכיוון מערכתי-שינוי פני הסביבה האנושית או הפיזית


תכונה אמוציונאלית:

צורך בהחצנת הצד הרגשי , בביטוי רגשי, עשייה למען הזולת, דאגה אמפטיה מימוש חברתי ובין אישי, חיכוך עם בני אדם.

קדם אותו בפעולות המתייחסות להגשת סיוע, ועזרה לאחרים.
שרות או מכירה למען הזולת.

עבודה עם לקוחות

טיפול בקונפליקטים –יחסי עבודה, ניהול, צוות

טיפול בהתנגדויות לקוח תלונות הציבור

פרויקט למען רווחת הפרט או הקהילה

תכונת שכלתנות

צורך בעבודה למען המערכת, מכוונת אלמנטים של חשיבה הגיונית,ארגון,נהלים, סדר, שיטה, בקרה,חשיבה אנליטית של סיבה תוצאה.

קדם אותו בפעולות ניהול מערכתי-עיסוק בתחום :

הגזברות,מחשוב,רפורמות בחוקים נוהלי,עיסוק כמבקר ומודד פעולות-בקר איזו ארצי של ארגון, בורר, מגשר בתחום העסקי,תפקיד המצריך שיפוט הגיוני ,אובייקטיבי, קר ללא משוא פנים


אפילוג:


תרומת מודל שאלון לזיהוי עוצמות היא:

בשדרוגך כמנהל ביכולות הניצוח שלך על צוות עובדיך כתזמורת המכוונת להפקת צלילים אופטמאלים והרמוניים זה מזהאתה ,עמיתך לתפקיד ועובדיך משולים לכלי נגינה.

ככל שתטיב להכיר את תכונותיהם הייחודיות
"ככלי נגינה" תוכל למצות מתוכם את הצלילים המשובחים ביותר של יצירה והישגי תפוקה ממקום ההופך הנעה להנאה, ואת כולם ביחד לתזמורת מסנכרנת והרמונית בנגינתה תחת שרביט הניצוח שלך.